Formål

Respekt og gensidig forståelse er baseret på viden om hin­anden.

DinTro - MinTro har i folke- og privatskoler til formål at skabe dialog og viden omkring de 3 monoteistiske religioners baggrund og traditioner med vægt på forståelse og re­spekt for den enkeltes eget valg.

I gennemgangen af de 3 religioner vil eleverne høre, at der er umådelig meget, der er fælles, men også noget der skiller. Forskellene til trods vil eleverne erfare, at vi kan leve sammen i gensidig respekt, tillid og godt naboskab.

BAGGRUNDEN FOR DinTro-MinTro, København.

DinTro-MinTro  er i 2004 i København skabt og opbygget af stiftspræst, projektleder og koordinator for projektet DinTro-MinTro Jonna Dalsgaard i samarbejde med stiftsudvalgsmedlemmerne: provst Poul Bo Sørensen, Amagerland provsti; tidligere skoleleder, rejseleder og administrator Allan Bäck; forhenværende skolelærer på den jødiske privatskole, Carolineskolen, Hanne Rosenzweig og forfatter og foredragsholder Aminah Tønnsen.

På baggrund af vores mangeartede og mangeårige erfaringer i skoleverdenen og med tvær-religiøst arbejde besluttede vi i 2003 at skabe et nyt projekt vedr. tvær-religiøst arbejde - med særlig fokus på vores fremtid - vores børn og unge - og lod vi os inspirere af en studietur til Inter Faith Education Centre i Bradford, som tilbød supervision til lokale skoler i området, som den engelske lovgivning kræver.

I 2004 skabte vi så i København DinTro-Min Tro, som det første af sin art - hvor jøder, kristne og muslimer ( de 3 monoteistiske religioner) - sammen tilbyder et gratis besøg på folke og privatskoler i København.

Fra 2004 - 2006 som pilotprojekt på Nørrebro, og via bevilling fra Integrationsministeriet fra 2006 blev det tilbudt til hele Københavns stift.

Via en ny bevilling fra Integrationsministeriet blev vores projekt via satellitbesøg bredt videre ud i landet:

Først til Aarhus, så til Roskilde, til Aalborg, Fyn og Kolding.

DT-MT er som tilbud til skoler p.t. aktivt i Københavns og Roskilde stift, men andre stifter kan bestille besøg mod betaling.

Fra begyndelsen har DinTro-MinTro været støttet af Københavns stift, senere Københavns kommune og Integrationsministeriet.

 

Baggrunden for DinTro-MinTro, Roskilde

 

DinTroMinTro er et religionsdialog-projekt, som forsøger at medvirke til, at der blandt skoleelever opbygges et religiøst og etisk grundlag for gensidig forståelse og respekt for religiøs mangfoldighed. Respekt og gensidig forståelse er baseret på viden om hinanden og derfor er formålet at skabe dialog og viden omkring to monoteistiske religioners baggrund og traditioner.

DinTroMinTro er inspireret af et lignende projekt i Bradford, England og har været udbudt som et gæstelærertilbud for folkeskoler i Københavns kommune siden 2004. Det har nu udviklet sig til et landsnetværk med lokale DinTroMinTro-grupper, som fx i Roskilde og Køge. Initiativet er et folkekirkeligt initiativ,  støttet af Roskilde Stift og Roskilde Kommune, Køge Stift og Køge Kommune.