Gæstelærerbesøg i Roskilde, Køge, Greve-Solrød & Holbæk

Vil du bestille et gæstelærerbesøg, så bestil via vores formular under fanebladet 'Bestil et gæstelærerbesøg' i Roskilde eller i Køge/Greve-Solrød. Eller skriv til vores projektleder,  Maria Stears på: dintromintroroskilde@gmail.com så hjælper hun dig videre.

 

Få besøg af tre gæstelærere fra Dintro-Mintro, som fortæller om ligheder og forskelle i Jødedom, Islam og Kristendom

Dintro-Mintro-Roskilde er et gratis undervisningstilbud til kristendoms/religions undervisningen i 3.–10. klasse, hvor en jøde, en muslim og en kristen fortæller om:

    • Det, vi tror på
    • Det, vi er fælles om
    • Det, vi tænker forskelligt omkring

Gæstelærerne fra to eller tre monoteistiske religioner Jødedom, Islam og Kristendom fortæller om religionens hellige skrifter og symboler, ritualer og trospraksis. Derefter er der gruppedialog, hvor elever kan stille spørgsmål og gå i dialog om ligheder og forskelle.

Gæstelærerne er frivillige, som er optaget af studie og arbejde, derfor kan vi ikke altid garantere et besøg af tre gæstelærere. Vi kan dog altid love medvirken af mindst to forskellige gæstelærere. Gæstelærerne er trænede til besøget og fremstår som rollemodeller, der viser forståelse og respekt for religioners forskelle og ligheder.

Et gæstelærerbesøg varer en dobbelttime (90 min).  Klassen forbereder besøget og spørgsmål forinden. Der er ideer hertil i et undervisningsmateriale, der består af:

    • Før-besøget materiale: baggrundsmateriale om de 3 monoteistske religioner og ideer til spørgsmålsforberedelse: klik her
    • Efter-besøget materiale: 4 forskellige ideer til opsamling og refleksionsøvelser efter besøget: klik her

 

 


Tilbuddet gælder folke- og privatskoler i Roskilde stift. 

Print folder for DinTroMinTro-Roskilde: klik