Gæstelærerbesøg i København

Gæstelærerne fortæller om jødedom, kristendom og islam og medbringer forskellige effekter, der anvendes i det religiøse liv.

Efter gæstelærernes korte oplæg satses der på dialog, hvor eleverne kan spørge om alt.

Endvidere kan der vælges mellem følgende emner:

Religiøs praksis

Den religiøse praksis formål / Religiøs praksis i hverdagen / Bøn og gudstjeneste. (Giver en levende indførelse i det religiøse liv i de 3 religioner)

Mennesket og Gud

Mennesket som skabt af Gud / Menneskets enestående plads i universet / Menneskets særlige opgave i verden / Menneskets ansvar og forpligtelse. (Om næstekærlighed, dyreværn, naturbevarelse og aktivt medborgerskab)

Gud og det onde

Når Gud er god, hvor kommer det onde så fra? / Mennesket mellem det onde og det gode / Menneskets frie vilje / Tilgivelse og forsoning. (Kan bl.a. med fordel bruges i klasser, hvor der er etniske spændinger eller regulær mobning) Alle ovenstående temaer indledes med en intro til religionernes helligskrifter, der tydeligt viser ligheder og forskelle.