Styregruppe og bestyrelse

DinTro-MinTro er et folkekirkeligt initiativ, der ønsker at fremme religionsdialog

 

Vi består af to selvstændige og uafhængige afdelinger :

 

DinTro-MinTro, København 

Ledes af en styregruppe, som hører under Københavns stift.

Københavns styregruppe pr. 1.1.2023:

Formand for styregruppen: provst for Amagerland, Poul Bo Sørensen (mail: pbbs@km.dk)

Stiftspræst, projektleder og koordinator Jonna Dalsgaard (mail: jd@km.dk, tlf. 22 14 24 91)

Tidligere og mangeårig missionnær i mellemøsten og pastor Leif Munksgaard

Tidligere skoleleder, rejseleder og administrator Allan Bäck

Journalist og aktiv i kirkens korshær og socialt arbejde bl.a. vedr. Ukraine Ole Meldgaard

 

DinTro-MinTro Roskilde (inkl Køge, Greve-Solrød & Holbæk)

Ledes af en bestyrelse 

Bestyrelsesformand: lars Ulrik Jensen (LAUJ@km.dk)

Projektleder og kordinator: Maria Stears (dintromintroroskilde@gmail.com)

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Mogens Ohm Jensen (næstformand)

Elsebeth Garde Kjær (kasserer)

David Winsløv

Mille Bang

Suzette Munksgaard

 

Generalforsamling DTMT Roskilde blev afholdt onsdag d. 1. juni 2022 kl. 9.30 – 10.00 i Sankt Jørgensbjerg Sognegård, Møllehusvej 120, 4000 Roskilde